Preskočiť na hlavný obsah

FAQ

 • Čo je Tesla Owners Slovakia?

  Tesla Owners Slovakia je občianske združenie majiteľov áut značky Tesla na Slovensku. Jeho cieľom je zastupovať záujmy a potreby majiteľov áut Tesla, poskytovať podporu a informácie, organizovať podujatia a stretnutia a podporovať rozvoj elektromobility na Slovensku.
 • Aké výhody má členstvo?

  Medzi výhody členstva prístup k exkluzívnym podujatiam a stretnutiam majiteľov s rôznymi hosťami, zľavy na služby a produkty súvisiace s elektromobilitou, prístup k informáciám a poradenstvu týkajúcim sa prevádzky a údržby vozidla, možnosť zúčastňovať sa na aktivitách a projektoch združenia a podpora pri riešení problémov a otázok súvisiacich s elektromobilitou.
 • Ako sa môžem stať členom?

  Pre získanie členstva v Tesla Owners Slovakia je potrebné sa zaregistrovať v sekcií "pripojiť sa" a overiť svoj účet. V členskej prihláške je potrebné uviesť informácie o vozidle Tesla, ktoré vlastníte. Po úspešnom spracovaní prihlášky sa stanete členom združenia.
 • Aké aktivity a podujatia organizuje Tesla Owners Slovakia?

  Medzi aktivity, ktoré organizujeme patria stretnutia majiteľov áut Tesla, kde si môžu majitelia vymieňať skúsenosti a informácie, testovacie jazdy, workshopy a školenia týkajúce sa elektromobility, spoločné výlety, ako aj účasť na verejných podujatiach a kampaniach s cieľom propagovať udržateľnú mobilitu.